Sunday, May 14, 2006

Gidol!

Gidol atau Google Idol adalah salah satu pertandingan nyanyian seperti American Idol, Malaysian Idol, Audition dan bermacam lagi yang tak perlu di sebut. Keunikan Gidol ini, peserta tak perlu ke tempat pertandingan tetapi hanya perlu beraksi di depan kamera sendiri dan hantarkan kepada web Gidol.

Zaman sekarang senang betul nak popular :)) Link

No comments: